BILETE AVION

+40 31 100 4444
+40 31 100 4444
Contul meu
Creează cont
Contul meu
Creează cont
Termeni şi condiţii
Compania Wise Travel Solutions S.R.L. prestează servicii turistice, în special - vânzarea biletelor de avion online (rezervarea şi vânzarea biletelor pentru zboruri interne şi internaţionale, direct sau prin intermediari).
În sensul desfăşurării acestei activităţi, societatea este autorizată de către companiile aeriene care efectuează zborurile propriu-zise, ea acţionând drept intermediar al acestor companii şi supunându-se politicilor comerciale impuse de către ele, în calitate de prestatori direcţi.
În cele ce urmează, vom folosi următorul glosar de abrevieri şi noţiuni:
Societatea Comercială Wise Travel Solutions S.R.L. - AGENŢIA
Compania aeriană ce operează zboruri - COMPANIA
Clientul care rezervă / cumpără BILETUL DE AVION - PASAGERUL
Documentul în baza căruia se efectuează zborul cu avionul - BILETUL DE AVION
Rezervarea şi vânzarea biletelor de avion se efectuează în următoarele condiţii:
Rezervarea locurilor în avion
1.1. Rezervările de locuri pentru zborurile cu avionul se fac prin intermediul sistemelor computerizate de rezervări, ce permit accesul AGENŢIEI la baza de date a COMPANIEI şi rezervarea efectivă a locurilor pentru o anumita cursă în favoarea potenţialilor PASAGERI.
1.2. Rezervările sunt gratuite şi se fac înaintea zborului.
1.3. La efectuarea unei rezervări, PASAGERUL va primi de la AGENŢIE informaţii cu privire la preţul BILETULUI DE AVION, valabil la data rezervării, dar şi informaţii ce ţin de condiţiile, restricţiile şi regulile aplicabile BILETULUI DE AVION ce poate fi procurat în baza rezervării.
1.3. Regulile, condiţiile şi restricţiile aplicabile unui BILET DE AVION sunt impuse de către COMPANIA aeriană, dar şi de alţi factori externi, precum necesitatea deţinerii vizei, de exemplu, independenţi de voinţa AGENŢIEI. Aceste reguli, dar şi preţul BILETULUI DE AVION se pot modifica prin voinţa celor care le-au impus, până în momentul procurării efective a BILETULUI, fără ca AGENŢIA să poarte în vreun fel răspundere.
Emiterea BILETULUI DE AVION. Modalităţile de plată
2.1. Emiterea BILETELOR DE AVION rezervate şi achitarea lor se fac în conformitate cu condiţiile fiecărei COMPANII în parte. PASAGERUL are obligaţia să se informeze cu privire la termenul limită până la care rezervarea sa este valabilă şi să asigure în termen achitarea BILETULUI, respectiv să comande emiterea BILETULUI, pentru a intra în posesia efectivă a acestuia. Termenele pot fi schimbate în orice moment de către COMPANIE, situaţie în care AGENŢIA va anunţa PASAGERUL despre modificările survenite, fără a putea fi făcută însă responsabilă pentru o eventuală anulare a rezervării.
2.2. Raportul contractual dintre AGENŢIE şi PASAGER apare în momentul în care PASAGERUL a achitat BILETUL DE AVION şi a intrat în posesia acestuia. Înainte de achitarea BILETULUI, PASAGERUL are obligaţia să se informeze la AGENŢIE despre toate restricţiile şi condiţiile aplicabile acelui BILET, iar în plus - să citească şi aprobe documentul de faţă.
2.3. PASAGERUL achită BILETUL DE AVION în euro sau în lei (la cursul de schimb al Băncii Naţionale faţă de EUR, USD sau o altă valută forte faţă de care sunt legate tarifele COMPANIILOR aeriene).
Preţurile biletelor de avion
3.1. Preţurile BILETELOR DE AVION comercializate prin intermediul AGENŢIEI sunt rezultatul unui sistem sofisticat de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate în sistemele centralizate de rezervări, tarife speciale, tarife de serviciu ale AGENŢIEI, etc. Aceasta înseamnă că pentru fiecare zbor în parte se efectuează calcularea preţului aplicabil BILETULUI DE AVION respectiv. În acelaşi timp un zbor anume, operat de către aceeaşi COMPANIE, poate genera preţuri diferite.
Dată fiind multitudinea de preţuri pentru BILETELE DE AVION, acestea, împreună cu regulile aplicabile lor, nu pot fi afişate sau publicate. În plus, informaţiile cu privire la reguli, care provin din surse precum comunicările scrise sau transmise computerizat de către COMPANIE prin sistemele de rezervare sau direct către AGENŢIE, au un caracter continuu, motiv pentru care ele nu pot fi traduse şi publicate în vreun înscris.
3.2. Preţurile de comercializare nu sunt neapărat înscrise pe BILETELE DE AVION. Între preţul înscris pe BILET şi cel efectiv încasat de AGENŢIE, pot apărea anumite diferenţe, care provin din regulile de emitere a BILETELOR DE AVION stabilite de COMPANIE precum şi din politica de tarife de serviciu a AGENŢIEI. Preţul unui BILET DE AVION este definitiv, împreună cu toate condiţiile aplicabile lui, numai în momentul în care este înscris pe documentul de încasare întocmit de AGENŢIE.
3.3. Pentru activitatea sa, AGENŢIA Wise Travel Solutions S.R.L. aplică o politică de tarife de serviciu, denumite pe scurt TSF (Ticket Service Fee sau Transaction Service Fee). Aceste TSF nu sunt returnabile în caz de anulare sau modificare a BILETULUI DE AVION.
3.4. BILETELE DE AVION emise de AGENŢIE sunt proprietatea COMPANIILOR aeriene sau a I.A.T.A. BSP România în calitate de reprezentant al COMPANIILOR aeriene membre. Încasările BILETELOR vândute se decontează către COMPANIILE aeriene sau I.A.T.A. BSP România, drept pentru care AGENŢIA nu poate fi făcută responsabilă de modul în care a stabilit preţul unui BILET DE AVION decât de către acest organism sau de către COMPANIA pentru care a emis BILETUL.
3.5. Preţul unui BILET DE AVION presupune reguli, condiţii şi restricţii speciale aplicabile călătoriei la care se referă documentul respectiv. PASAGERUL are obligaţia de a se informa despre aceste reguli înainte de a cumpăra respectivul BILET. După procurarea BILETULUI se consideră că PASAGERUL a luat cunoştinţă de aceste reguli şi el nu mai poate pretinde că nu a fost informat, în momentul în care a intrat în posesia BILETULUI DE AVION.
3.6. Preţul BILETULUI DE AVION include de obicei şi taxele de aeroport, taxele de combustibil şi TSF. Există însă situaţii, independente de voinţa AGENŢIEI, în care, pe parcursul călătoriei i se pot solicita PASAGERULUI şi alte taxe, care nu au fost percepute iniţial, caz în care AGENŢIA nu poate fi făcută răspunzătoare.
BILETUL DE AVION
4.1. BILETUL DE AVION este documentul, înscrisul sau convenţia electronică în baza căreia se efectuează zborul. BILETUL DE AVION este emis de către AGENŢIE, însă este proprietatea COMPANIEI aeriene pentru care a fost emis.
4.2. PASAGERUL posesor al BILETULUI DE AVION cumpărat are obligaţia de a-l păstra în stare bună şi de a-l prezenta la îmbarcare în vederea admiterii sale la bordul aeronavei. Pierderea sau deteriorarea BILETULUI DE AVION de către PASAGER nu îl îndreptăţeşte pe acesta să primească un nou BILET, iar neefectuarea zborului din acest motiv cade în sarcina exclusivă a PASAGERULUI, fără ca acesta să poată pretinde AGENŢIEI sau COMPANIEI niciun fel de despăgubiri.
4.3. Condiţiile contractului şi informaţiile înscrise pe BILETUL DE AVION completează prezentele condiţii generale. Se consideră că PASAGERUL care a intrat în posesia BILETULUI DE AVION a luat cunoştinţă de toate aceste informaţii.
Drepturile şi obligaţiile părţilor
5.1. AGENŢIA este responsabilă de emiterea corectă a BILETELOR DE AVION şi de informarea cu bună credinţă a PASAGERULUI de condiţiile aplicabile BILETULUI DE AVION vândut.
5.2. Informarea PASAGERILOR se va realiza prin afişarea la loc vizibil în AGENŢIE a prezentelor condiţii generale de vânzare a BILETELOR DE AVION precum şi prin prezentarea, la cererea expresă a PASAGERULUI, a condiţiilor speciale de transport ale COMPANIEI, aplicabile zborului în cauză, fără a fi nevoie de o semnătură a PASAGERULUI care să certifice că a fost informat.
5.3. PASAGERUL este obligat să citească prezentele condiţii generale afişate în AGENŢIE înainte de a cumpăra BILETUL DE AVION. BILETUL, odată cumpărat, presupune că PASAGERUL a luat cunoştinţă de toate informaţiile legate de BILETUL respectiv, el nemaiputând să invoce ulterior necunoaşterea acestora şi să pretindă eventuale despăgubiri AGENŢIEI.
5.4. PASAGERUL este obligat să se prezinte la îmbarcarea pentru zbor cu cel puţin o oră şi 30 minute înainte de ora plecării, pentru a i se putea întocmi formalităţile necesare.
5.5. AGENŢIA nu este responsabilă şi nu i se pot pretinde despăgubiri pentru că PASAGERUL nu a zburat, în următoarele condiţii:
- PASAGERUL nu s-a prezentat la timp la îmbarcare (o ora şi 30 minute înainte de ora plecării înscrisă pe BILET)
- PASAGERULUI îi este refuzată îmbarcarea la bordul aeronavei din cauza unor probleme legate de documentele sale personale (inclusiv lipsa vizei de intrare pentru ţara de destinaţie, viza falsă, paşaport cu interdicţie, etc.) sau în situaţia unui refuz nejustificat al autorităţilor de a permite călătoria.
- Alte împrejurări sau cazuri de forţă majoră, pe care AGENŢIA nu le putea prevedea sau evita.
5.6. AGENŢIA nu este răspunzătoare pentru anulări, întârzieri sau modificări de orar ale COMPANIEI aeriene pentru care s-a emis BILETUL, pentru calitatea zborului sau pentru servicii aferente zborului (de ex. pierderi de bagaje), obligaţii care cad direct în sarcina COMPANIEI. Banii transmişi AGENŢIEI pentru un BILET DE AVION devin imediat proprietatea COMPANIEI aeriene. Agenţiile de turism nu au permisiunea de a restitui un BILET DE AVION al unei COMPANII care a fost declarată în faliment. Convenţiile internaţionale de la Varşovia şi Montreal reglementează această situaţie, AGENŢIILE de turism fiind obligate să se supună cererilor COMPANIILOR aeriene. În astfel de situaţii, PASAGERUL se va adresa direct COMPANIEI transportatoare, care va despăgubi PASAGERUL în conformitate cu reglementările internaţionale.
5.7. PASAGERUL poate renunţa la BILETUL DE AVION cumpărat în orice moment, înainte de data plecării. Indiferent de motivul renunţării, regula presupune că PASAGERULUI i se va aplica o penalizare de 100% din valoarea BILETULUI inclusiv taxe şi TSF + 15 EUR TSF de anulare.
Dacă regulile COMPANIEI permit condiţii de returnare mai avantajoase, AGENŢIA va aplica aceste reguli, în favoarea PASAGERULUI, fără ca acestea să afecteze reţinerea TSF şi TSF de anulare.
5.8. PASAGERUL poate modifica BILETUL iniţial cumpărat în condiţiile stabilite de COMPANIA pentru care a fost emis BILETUL, pentru fiecare caz în parte. De regulă, se va aplica o penalizare de 100% din valoarea BILETULUI iniţial, iar dacă COMPANIA permite condiţii mai avantajoase, AGENŢIA va aplica aceste condiţii în favoarea PASAGERULUI, aplicând TSF pentru modificare conform politicii sale comerciale.
5.9. PASAGERUL nu poate utiliza numai părţi componente ale zborului aferent BILETULUI cumpărat. Neprezentarea PASAGERULUI la primul zbor se considera renunţare la BILET şi i se aplica prevederile din prezentele condiţii generale.
5.10. PASAGERUL nu poate renunţa la BILETUL DE AVION în favoarea unei terţe persoane.
5.11. Neprezentarea la zbor presupune de obicei pierderea BILETULUI DE AVION, cu o penalizare de 100% din preţul acestuia, iar în cazul în care COMPANIA permite condiţii mai avantajoase, AGENŢIA va aplica aceste condiţii în favoarea PASAGERULUI, aplicând TSF pentru modificare, conform politicii sale comerciale.
5.12. Dacă PASAGERUL, din vina sa, utilizează doar parţial zborurile înscrise în BILETUL DE AVION cumpărat, el nu va putea pretinde despăgubiri de niciun fel AGENŢIEI sau COMPANIEI pentru care s-a emis BILETUL.
5.13. PASAGERUL are obligaţia de a se asigura că este în regulă din punct de vedere al tuturor formalităţilor necesare călătoriei (poliţie, vamă, sănătate, paşaport, viză, etc.), AGENŢIA neavând nicio răspundere faţă de PASAGER din acest punct de vedere. Refuzul la îmbarcare dintr-unul din aceste motive cade în sarcina exclusivă a PASAGERULUI, fără ca acesta să poată pretinde despăgubiri AGENŢIEI.
5.14. AGENŢIA va informa de bună credinţă PASAGERUL asupra formalităţilor necesare călătoriei solicitate, conform informaţiilor furnizate de sistemul computerizat de rezervare, dar nu poate fi făcută responsabilă de veridicitatea acestor informaţii şi nici trasă la răspundere pentru a le fi oferit sau nu, deoarece serviciul de informare este unul oferit suplimentar şi nu are legătură cu serviciul de emitere a BILETULUI DE AVION.
5.15. AGENŢIA nu este responsabilă de pagube sau inconvenienţe produse PASAGERULUI în timpul zborului sau datorită unor modificări de orar, întârzieri ale zborurilor, etc., împrejurări care se află dincolo de controlul şi voinţa AGENŢIEI.
5.16. Autorităţile statelor, chiar în prezenţa vizei de intrare emisă de ambasadele ţărilor respective, pot refuza fără explicaţii trecerea frontierei, respectiv îmbarcarea PASAGERULUI la bordul aeronavei. În astfel de situaţii, AGENŢIEI nu i se pot solicita despăgubiri, deoarece imposibilitatea efectuării transportului se datorează faptei unui terţ.
5.17. Dacă PASAGERUL pierde BILETUL DE AVION, în baza unei declaraţii pe proprie răspundere, el poate solicita AGENŢIEI sau COMPANIEI aeriene emiterea unui duplicat după BILETUL respectiv, cu achitarea penalităţilor aferente.
Reclamaţii
6.1. Orice reclamaţie cu privire la BILETUL DE AVION cumpărat se va face în scris, în termen de maxim şapte zile de la data producerii evenimentului reclamat.
6.2. Reclamaţiile care nu sunt făcute în scris nu vor fi luate în considerare.
6.3. AGENŢIA va transmite reclamaţia respectivă COMPANIEI aeriene pentru care a fost emis BILETUL, iar soluţia - va fi acea dată de COMPANIA aeriană, în calitate de proprietară a BILETULUI.
AGENŢIA va informa PASAGERUL despre soluţia dată de COMPANIE, în scris, în termen de trei zile de la primirea răspunsului de la COMPANIE.
În situaţia în care PASAGERUL nu este mulţumit de răspunsul primit, el se va adresa direct COMPANIEI aeriene care a efectuat zborul.
6.4. PASAGERUL va fi despăgubit direct de către COMPANIA aeriană în toate cazurile în care aceasta decide acest lucru, AGENŢIA nefiind obligată să intermedieze astfel de despăgubiri.
6.5. Reclamaţiile vor fi făcute de PASAGER în conformitate cu prezentele condiţii generale de vânzare a BILETELOR DE AVION.
Dispoziţii finale
7.1. Prezentele condiţii generale sunt realizate în conformitate şi se completează cu prevederile Convenţiei de la Varşovia, la care România este parte semnatară.
7.2. Afişarea în AGENŢIE sau pe acest site a prezentelor condiţii generale presupune obligativitatea PASAGERULUI de a le citi. Se consideră că PASAGERUL care a cumpărat BILETUL DE AVION a luat la cunoştinţă de conţinutul acestor condiţii şi el nu va mai putea invoca ulterior necunoaşterea lor sau lipsa de informare.
7.3. Condiţiile generale de faţă vor fi aplicabile şi opozabile terţilor în toate situaţiile stipulate în cuprinsul lor.